Menu

 

پس از اعتبار سنجی و احراز شرایط اعتباری متقاضیان توسط لیزینگ ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت خرید واحدهای اداری و تجاری از تسهیلات شرکت لیزینک امید استفاده نمایند. متقاضیان می توانند پس از تکمیل فرم های مورد نیاز مندرج در این بخش ، جهت استفاده از تسهیلات لیزینگ و تشکیل پرونده اعتباری به واحد لیزینگ شرکت مراجعه نمایند.

 

شرایط کلی اعطای تسهیلات در بخش واحدهای اداری تجاری عبارت است از:
 

 

الف)  مبلغ تسهیلات با نرخ سود مصوب و مدت دوره (حداکثر 7ساله ) متناسب با وضعیت اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین می گردد.

 

ب)   تسهیلات لیزینگ در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک و به ماخذ 50 درصد ارزش کارشناسی شده ملک مورد نظر که توسط کارشناس رسمی معتمد لیزینگ برآورد گردیده خواهد بود. در این بخش اشخاص حقیقی حداکثر تا سقف 3.000.000.000 ریال و اشخاص حقوقی حداکثر تا سقف 10.000.000.000 ریال از منابع مالی لیزینگ ، می توانند استفاده نمایند .

 

ج)   تضامین قابل وثوق متناسب با شرایط و میزان تسهیلات مورد درخواست متقاضیان و بنا بر صلاحدید لیزینگ ، ترکیبی از چک ، سفته ، بیمه اعتباری ، وثیقه ملکی ، ضمانت نامه بانکی ، اوراق مشارکت یا گواهی سپرده تعیین میگردد.

 

دی ان ان