Menu

شرایط ارایه تسهیلات بخش کشاورزی

 

به منظور حمایت از بخش با اهمیت کشاورزی در اقتصاد کشور ، پس از اعتبار سنجی و احراز شرایط اعتباری متقاضیان توسط لیزینگ ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت خرید انواع ماشین آلات و تجهیزات تولید داخل و وارداتی از محل تولیدات یا واردات متعاملین قرارداد های شرکت اعم از تراکتور ، کمباین و ... که در سایت شرکت منعکس میباشد ، با تکمیل فرم های مورد نیاز مندرج در این بخش جهت استفاده از تسهیلات لیزینگ و تشکیل پرونده اعتباری به واحد لیزینگ شرکت مراجعه نمایند .

 

شرایط کلی اعطای تسهیلات در این بخش عبارت است از:

 

الف)   مبلغ تسهیلات با نرخ سود مصوب و مدت دوره (حداکثر 4 ساله ) متناسب با وضعیت اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی و قراردادهای لیزینگ با تولید کنندگان تعیین می گردد .

ب)   تسهیلات لیزینگ در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک به ماخذ 45 الی 60 درصد بهای انواع ماشین آلات ، مطابق ضوابط و قراردادهای شرکت با تولید کنندگان خواهد بود .

ج)   تضامین قابل وثوق متناسب با شرایط و میزان تسهیلات مورد درخواست متقاضیان و بنا بر صلاحدید لیزینگ ، ترکیبی از چک ، سفته ، بیمه اعتباری ، وثیقه ملکی ، ضمانت نامه بانکی ، اوراق مشارکت یا گواهی سپرده تعیین می گردد.

 

دی ان ان