Menu

مراحل ارایه تسهیلات به مراجعین

 

 

1-    مراجعه به فروشندگان و انتخاب محصول و واریز پیش پرداخت.

2-    دریافت معرفی نامه از سازمان فروش فروشندگان.

3-   مراجعه به واحد پذیرش و یا نماینده شرکت لیزینگ امید مستقر در محل سازمان فروش فروشندگان و دریافت لیست مدارک مورد نیاز جهت تکمیل مدارک.

4-    پس از احراز شرایط اعتباری،تصویب کمیته اعتباری لیزینگ و دریافت تضامین، نامه تأئیدیه اولیه توسط لیزینگ صادر و به سازمان فروش تولید کننده ارسال می شود.

5-    تعیین مشخصات فنی محصول توسط تولید کننده و اعلام آن به شرکت لیزینگ امید.

6-     دعوت از متقاضی و ضامنین جهت امضاء نسخ قرارداد لیزینگ.

7-    صدور نامه تأئیدیه نهایی و ارسال آن به واحد فروش تولید کننده .

8-    تحویل مورد اجاره یا کالای خریداری شده توسط تولید کننده به متقاضی.

 

دی ان ان